Doelbewust communiceren met duurzame successen

Projectleiding
Projectleiding op maat, voor uiteenlopende doelgroepen en duurzaamheidsthema’s (natuur, afval, energie, water). Uitvoering in alle projectfasen: van het opstellen van een projectplan, tot nazorg- en evaluatieprogramma’s. Een goed plan met heldere doelen en een inzichtelijke begroting is het halve werk. Participatie en een actief netwerk dragen bij aan duurzame successen.
Een bijeenkomst, campagne, kick-off, presentatie of ander evenement met communicatiedoelen rond het thema duurzaamheid?

Planvorming

Om tot mooie resultaten te komen helpt een consistent beleid en planvorming een eerste stap. Samen met de stakeholders kan een gezamenlijk proces doorlopen worden om tot een gedragen bedrijfsplan, projectplan of een communicatie-marketingplan te komen. Daarbij is aandacht voor mensen essentieel. Immers zij dragen het plan, de uitvoering en de resultaten.

Organisatie evenementen
Een evenement brengt mensen samen, met veel contactmogelijkheden. Het gaat er vooral om een krachtige positieve beleving te koppelen aan uw communicatiedoelen, met een lange nawerking. Uniek, opvallend en overtuigend. Het doelgroepgericht organiseren van een duurzaam evenement wordt gestructureerd aangepakt, met oog voor voor de doelen van de organisatie en passend bij het profiel van de doelgroep.

Communicatie-/educatieadvies
Een communicatieplan of educatieprogramma voor een campagne bij een duurzaamheidsthema nodig? Afgestemd op uw projectdoelstelling én de doelgroep, krijgt u een advies met heldere doelstellingen en inspirerende resultaten.