draagvlak en beleving duurzaamheid

Een volgende duurzame stap
We leven in een spannende dynamische tijd. Onze maatschappij kent vele veranderingen en onzekerheden. Duurzaam denken èn doen is in deze transitie gangbaar. Burgers en ondernemers pakken de uitdagingen gezamenlijk lokaal en regionaal op. De rol van overheden verschuift. Bedrijven en organisaties hebben in toenemende mate aandacht voor maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen. Nieuwe businessmodellen bieden creatieve oplossingen voor het samen werken aan waardecreatie in deze tijd van transities.

Processen met mensen
Mijn professionele drijfveer en kwaliteit is het initiëren van draagvlak en stimuleren van draagvlak en beleving bij duurzaamheidsthema’s (waaronder natuurbeleving). Ik kan u prima van dienst zijn bij het organiseren en faciliteren van activiteiten en (participatie)processen bij duurzaamheidsthema’s (energie, ‘afval’/grondstoffen, natuurontwikkeling/-beheer, water, natuur- en milieueducatie, ...). Met een scherpe blik voor heldere doelen, individuele wensen, uiteenlopende maatschappelijke belangen en hoge verwachtingen, draag ik graag bij aan uw volgende stap op weg naar een duurzame samenleving. Van plan tot resultaat.