Uw volgende stap in een duurzame samenleving
We leven in een spannende dynamische tijd. Onze maatschappij kent vele veranderingen en onzekerheden. Duurzaam denken en doen komt in deze transitie meer en meer in beeld. Burgers en ondernemers pakken de uitdagingen zelf lokaal en regionaal op. De rol van overheden verschuift. Bedrijven en organisaties hebben in toenemende mate aandacht voor maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen. Nieuwe businessmodellen bieden creatieve oplossingen voor het samen werken aan waardecreatie in deze tijd van transities.

Van plan tot resultaat
Mijn professionele drijfveer en kwaliteit is het initiëren van draagvlak en stimuleren van beleving bij duurzaamheidsthema’s (waaronder natuurbeleving). Ik kan u prima van dienst zijn bij het organiseren en faciliteren van activiteiten en (participatie)processen bij duurzaamheidsthema’s (energie, ‘afval’/grondstoffen, natuurontwikkeling/-beheer, water, natuur- en milieueducatie, ...). Met een scherpe blik voor heldere doelen, individuele wensen, uiteenlopende maatschappelijke belangen en hoge verwachtingen, draag ik graag bij aan uw volgende stap op weg naar een duurzame samenleving. Van plan tot resultaat.
Kennismaken en vrijblijvend een oriëntatie op uw vraag?
Contact